AutoCAD ייעוץ
AutoCAD Consulting

3 עשורים של ניסיון בתחום ה-CAD וכמה עשרות של CAD Standards יצרו אבולוציה של מה שאני מסוגל לספק היום:

גישה מודרנית ל-CAD Standards

  • מערכות מובנות שמייצרות מידע סטנדרטי בלי צורך בניטור ובאכיפה
  • בנק ידע זמין בתחום הסטנדרט
  • הטמעה מהירה וקלה יחסית
  • תיעוד הסטנדרט מבוסס תרשימי זרימה בענן (Cloud Workflows)

CAD Standard הוא מערכת מנוהלת של תקנים ארגוניים מבוססי תבניות – שלרוב יש צורך בניטור ובאכיפה על מנת שיהיו תואמים לתקן הארגוני/התקן הפרויקטאלי.

CAD Standard עוסק במגוון רחב של קונבנציות בתחומי השכבתיות, משתני תכנה ומשתני קובץ, כל מה שמנוהל על פי Style (כיתוב, מידות, סימבולוגיה, טרמינולוגיה, כל סוגי התבניות. CAD סטנדרטי ונכון אף יבדיל בין קבצי גיליון (sheet files) לקבצי עבודה (reference files).

CAD Standard מעולה יהיה זה המבנה בתוכו גם אוטומציה בדמות הליכים ותהליכים שהם Best Practices.

אם שמירה על CAD Standard בגישה הקלאסית היא עונש למשתמש ה-CAD, הרי שבמקרה של גישה מודרנית, מדובר בפרס למשתמש.

מי שזקוק לסטנדרטיזציה, מבין את הצורך בה, מוזמן לפנות למידע נוסף.